Özgeçmiş ve Yayınları

Assoc. Prof. H. Yunus TAŞ

İRTİBAT:

Telefon: +90 226 815 5189  Dahili: 5189

Faks      : +90 226 815 5114

E-mail  :  tasyunus@hotmail.com / hyunustas@gmail.com


Eğitim:

Doktora / PhD : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul  Üniversitesi, 2009

Yüksek Lisans / MS : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi, 1995

Lisans / BS : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Marmara Üniversitesi, Türkiye, 1992


Görevler / Deneyimler:

Öğretim Görevlisi, Harran Üniversitesi / Akçakale Meslek Yüksekokulu, 1996 – 2005

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başkanlığı, Harran Üniversitesi,  Akçakale MYO,  1998 – 2005

Yar. Doç. Dr. , Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü, 2010 –  2013

Misafir Öğretim Üyesi, Amerika Birleşik Devletleri, Tomkins Cortland Community Collage / Cornell Üniversitesi, 2010 – 2011

Doçent Doktor, Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü, 2013 – devam ediyor.

Müdür Yardımcısı, Yalova Üniversitesi,   Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015 –  devam ediyor.


Araştırma Alanları

  • Girişimcilik ve KOBİ’ler

  • Göç ve Göçmen sorunları

  • Yoksulluk, Dezavantajlı Gruplar

  • İş ve sosyal Güvenlik Hukuku

  • İşsizlik ve İstihdam Politikaları


Verilen Dersler

Emek Piyasası  Politikaları (Doktora)

KOBİ ‘ler ve İstihdam (Doktora)

Hukuki Boyutları ile İş sağlığı ve Güvenliği

Sosyal Girişimcilik

Bireysel İş Hukuku Uygulamaları

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

KOBİ’ler, Girişimcilik ve İstihdam

KOBİ’lerde Çalışma İlişkileri


Seçilmiş Makaleler

– TAŞ, H.Yunus, İŞKUR’ un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin İstihdam Üzerine Etkileri: Yalova İŞKUR Örneği, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 61. Sayı, 2012.   (EBSCO ve ASOS İndexlerince taranmaktadır).

– TAŞ, H. Yunus, Toplumsal Sınıfların Değişim Sürecinde, Sendikalar Ve Sendikaların Geleceği, Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Yıl.1, Sayı,1, Ankara, 2012. (ASOS İndex tarafından taranmaktadır).

– TAŞ, H. Yunus, Türkiye’de İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları ve İşsizlik  Sigortası Ödemeleri: Gebze İŞKUR Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 17, Sayı3, 2012. (EBSCO ve ASOS İndexlerince taranmaktadır).

TAŞ, H. Yunus & Ören Kenan, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili Bir Değerlendirme, Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Yıl.2, Cilt.2, Sayı 3, Ankara, 2013. (ASOS İndex tarafından taranmaktadır).

– TAŞ, H. Yunus, Özcan, Selami & Çetin Yılmaz,“ Sigara İle Mücadelede Toplumsal Bilinç” HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt.2, Sayı 4, 2013(2). (Ulusal ASOS İndex tarafından taranmaktadır).

– Taş, H. Yunus, Bilen, Merve, “ Avrupa Birliği ve Türkiye’de Genç işsizliği sorunu ve Çözüm Önerileri” HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt.3, Yıl: 3, Sayı6, (2014/2). (Ulusal ASOS İndex ve Ulakbim-DergiPark tarafından taranmaktadır).

– TAŞ, H. Yunus, Bayılmş, Oya, “ Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği” İŞ, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kayakları Dergisi,  Ocak 2015, Cilt.1,  Sayı:1. DOI: 10.4026/1303 2860.2015.0271.x (Uluslararası: EBSCO HOST,  Cabell’s Directories, Pro Quest, Sociological Abstracts ve Ulusal:  ULAKBİM ile ASOS İndex tarafından taranmaktadır).

– KURT Süleyman -TAŞ H. Yunus,  “Sivil Toplum Örgütlerinde profesyonel ve Gönüllü Çalışma İlişkileri: Fırsatlar ve Tehditler Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Yıl.4, Cilt.4, Sayı 8,   Ankara, 2015. (ASOS İndex ve Ulakbim-DergiPark tarafından taranmaktadır).

– TAŞ, H. Yunus ,  Akyol Yüsra , Türkiye Çalışma Hayatında, Hukuksal Olarak Kadınlara Sağlanan Avantajlar ve Yansımaları, Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Yıl.4, Cilt.4, Sayı 9,   Ankara, 2015. (ASOS İndex ve Ulakbim-DergiPark tarafından taranmaktadır).

– ÖZCAN Selami, TAŞ,  H. Yunus,    Sağlık Sektörünnde Bir İş Analizi Uygulaması.  Yalova Sosyal Bilimler Dergisi,    Yıl. 5, Sayı: 10, İstanbul, 2015, (ASOS İndex, Acar İndeks  ve Ulakbim-DergiPark tarafından taranmaktadır).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!