Akademik Yayınlar

A – KİTAPLAR

1- Yenilikçi ve Sosyal Boyutlarıyla Avrupa Birliği ve Türkiye’de KOBİLER

2- 2010 Yılı Rize İli İş  Gücü  Piyasası Araştırması ve Analizi

3- 2011 Yılı Muğla İli İş Gücü Piyasası Araştrması ve Analizi

4- AB ve Türkye’de KOBİ’  lerin İstihdam Artırıcı Etkileri

5-


B- MAKALELER

1-  Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri 

2- Sınır Ticaretinin Bölgesel Girişimciliğe Etkisi 

3- Turkiye, Almanya ve Pakistan’ da Çocuk isçiligi Sorunu

4 – Z kuşağının Çalışma Hayarına Muhtemel Etkileri

5- Sosyal Girişimcilik Makaleleri

  • Türkiye ve Dünya’dan Sosyal Girişimcilik Örnekleri ve İstihdama Katkıları

6- Türkye’deki Suriyeli Sığınmacıların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar

7- Bölgesel kalkınmaya Sosyal Altyapı Faktörü

8- Kalkınmada Bölgesel Rekabet Stratejileri

9-  Mesleki Eğitimin İstihdama Etkileri   (Yalova İŞKUR Örneği)

10- Türkiye’de KOBİ’lerin Sosyo- Ekonomik Etkileri


C- BİLDİRİLER

1-  Z Kusagının Çalisma Hayatina Etkileri

2- Uluslarası Sosyal Bilimler  Payas Kongre Kitabi

3- l. El – Ruha Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi Kitap Özeti

4- Türkiye de Genç İşsizliğ Sorunu ve Alternatif Çözüm Önerileri  

5-El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi Kitap Özeti

6-Z Kuşagının Çalisma Hayatina Etkileri

7-Gelecegin Mimarlari Z Kusaginın Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri

8- Osmanıdan Günümüze Sosyal Girişimcik  Örnekleri

9- KOBİ’lerde Yeni Fikirler ve Yeni düşünceler

10- Türkiye’de Göçün yoksulluk ve istihdama etkileri 

11 Kırklareli Kendi işini Kurma Girişimcilik 585-597

12- Dünya’ da ve Türkiye’de Yosulluk Üzerine Bir Araştırma

13- Türkiye’de Bulunan Suriyeli Göçmenlerin. Barınma ve İstihdam Sorunları

 

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!